Σημαντικά ιατρικά επιτεύγματα του 2018

Σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν τη χρονιά που πέρασε στον τομέα της ιατρικής, στις οποίες συνέβαλε η ιατρική τεχνολογία.
Σημαντικές εξελίξεις που σημειώθηκαν τη χρονιά που πέρασε στον τομέα της ιατρικής, στις οποίες συνέβαλε η ιατρική τεχνολογία.