Δήλωση Απορρήτου Χρήστη

Δήλωση Απορρήτου Χρήστη


Δήλωση Απορρήτου Χρήστη

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τους χρήστες («Χρήστης», «Εσάς», «Σας/σας») μίας ή περισσότερων τοποθεσιών web της Univadis (δηλ. της www.univadis.com ή/και των τοπικών εκδόσεών της, όπως η www.univadis.fr), συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων των Τοποθεσιών Web για φορητές συσκευές (οι «Εφαρμογές», συλλογικά, οι «Τοποθεσίες Web»), τις οποίες έχει στην ιδιοκτησία της και των οποίων διαχειρίζεται τη λειτουργία η Aptus Health International, Inc. ή/και η WebMD, LLC. (καλούμενες εφεξής ως «εμείς», «Univadis», «μας») ή μίας από τις Υπηρεσίες μας. Η Univadis αποτελεί μέρος του δικτύου τοποθεσιών web τις οποίες έχει στην ιδιοκτησία της και των οποίων τη λειτουργία διαχειρίζεται η WebMD LLC («WebMD») και η Medscape, LLC («Medscape»), οι οποίες τοποθεσίες προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των medscape.com, medscape.org, Medscape Mobile, Medscape MedPulse και Medscape CME & Education. Αναφερόμαστε στις εν λόγω τοποθεσίες web (οι «Τοποθεσίες») και εφαρμογές για φορητές συσκευές (οι «Εφαρμογές») συλλογικά ως το «Δίκτυο Medscape» και, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που καθίστανται διαθέσιμες στους χρήστες του Δικτύου Medscape, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ιατρικών νέων, περιεχομένου παραπομπών, κλινικών εργαλείων, εφαρμογών, χορηγούμενων προγραμμάτων, διαφημίσεων, επικοινωνίας μέσω email, διαρκούς ιατρικής εκπαίδευσης, ευκαιριών έρευνας αγοράς και φόρουμ συζητήσεων, ως οι «Υπηρεσίες του Δικτύου Medscape».

Η Univadis δεσμεύεται να προσφέρει και να προτείνει αμερόληπτες, ακριβείς και εξατομικευμένες πληροφορίες για την υγεία, οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των επαγγελματιών υγείας (ΕΥ) ανά την υφήλιο. Ο όρος «Υπηρεσίες» αναφέρεται στις Τοποθεσίες Web, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί και εξατομικευθεί σύμφωνα με το προφίλ Σας, τα ενδιαφέροντά Σας και όλες τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που Σας παρέχονται σε σχέση με τη χρήση των Τοποθεσιών Web εκ μέρους Σας, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων, των εφαρμογών για φορητές συσκευές, των εργαλείων παραπομπών, του χορηγούμενου περιεχομένου, των διαφημίσεων, της επικοινωνίας μέσω email, της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, της διαρκούς ιατρικής εκπαίδευσης, των ιατρικών παιχνιδιών γνώσεων και άλλων εκστρατειών.

Προτού προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε τις Τοποθεσίες Web ή/και τις Υπηρεσίες, θα Σας ζητηθεί να υποδείξετε την αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου αναφέρει αναλυτικά πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγουμε και υποβάλλουμε σε επεξεργασία στο πλαίσιο των Τοποθεσιών Web και των Υπηρεσιών που Σας προσφέρουμε. Πληροφορίες ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σημαίνει κάθε πληροφορία την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να Σας ταυτοποιήσουμε, άμεσα ή έμμεσα.

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων; Η Aptus Health., 55 Walkers Brook Drive, Suite 500, Reading MA 01867, USA και η WebMD LLC, 395 Hudson Street Third Floor New York, NY 10014 USA, είναι «από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων». Η Aptus Health International France SAS, 5 place de la Pyramide Tour Ariane – 92800 Puteaux FRANCE, («Aptus Health Γαλλίας») είναι ο εκπρόσωπός τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων, ο οποίος διασφαλίζει τη διαχείριση των Τοποθεσιών Web και των Υπηρεσιών τους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Univadis στη διεύθυνση Aptus Health, Data Protection Officer, Tour Ariane, 5 Place de la Pyramide 92800 Puteaux France, email: dpo@aptushealth.com.
 2. Γιατί συλλέγονται και χρησιμοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς:
  1. (a) Προκειμένου να Σας επιτρέπεται η πρόσβαση στις Τοποθεσίες Web και στο εξατομικευμένο περιεχόμενό τους, το οποίο εστιάζει σε ιατρικές πληροφορίες και το οποίο προσαρμόζεται βάσει της ειδικότητας και των βασικών ενδιαφερόντων Σας, ώστε να επωφελείστε από τις Υπηρεσίες μας ως επαγγελματίας της υγείας και ώστε να επικοινωνούμε μαζί Σας στο πλαίσιο της χρήσης των Υπηρεσιών εκ μέρους σας (π.χ.: να απαντάμε σε ερωτήσεις σας, να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σας, να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των Υπηρεσιών, να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ενδέχεται να αγοράσετε από τις Τοποθεσίες Web μας),

   Την πρώτη φορά που θα προσπελάσετε τις Τοποθεσίες Web, σας ζητούμε να συμπληρώσετε μια φόρμα με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Σας στην εκάστοτε Τοποθεσία Web/Εφαρμογή και να γίνετε μέλος του δικτύου της Univadis. Λάβετε υπόψιν ότι ενδέχεται να συλλέξουμε επιπλέον πληροφορίες για Εσάς από τρίτες πηγές, προκειμένου να επαληθεύσουμε και να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες εγγραφής σας (π.χ. ιατρική ταυτότητα, ειδικότητα) και να μπορέσουμε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες και να τις εξατομικεύσουμε. Οι εν λόγω τρίτες πηγές, όπως η IQVIA, διαθέτουν βάσεις δεδομένων για επαγγελματίες υγείας τις οποίες μπορούν να κοινοποιήσουν σε εμάς, με δική τους ευθύνη, σε επιλεκτική βάση, εξαιτίας της συγκατάθεσης που παραχωρήσατε Εσείς σε αυτές ή βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμιμου ερείσματος το οποίο μπορεί να επικαλεστεί η εν λόγω τρίτη πηγή. Καθώς οι τρίτες πηγές δεδομένων αλλάζουν συχνά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν θέλετε να πληροφορηθείτε αν οποιοδήποτε δεδομένο σχετικά με Εσάς προέρχεται από τρίτες πηγές, και, εάν κάτι τέτοιο ισχύει, να μάθετε από ποια πηγή προέρχεται.

   Καθώς οι Υπηρεσίες προορίζονται περιορισμένα για επαγγελματίες υγείας, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στις Τοποθεσίες Web, προκειμένου να προσπελάσετε όλες τις Υπηρεσίες. Ωστόσο, ενδέχεται να μπορείτε να προσπελάσετε ορισμένες περιορισμένες Υπηρεσίες (δηλ.: μέρος του περιεχομένου των Τοποθεσιών Web) χωρίς να δημιουργήσετε λογαριασμό: ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookie και άλλα αναγνωριστικά ή παρόμοιες τεχνολογίες (οι οποίες αναφέρονται εφεξής ως «Cookies») για να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία web μέσω της οποίας μας επισκεφθήκατε (referring website), τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το περιεχόμενο που προβλήθηκε, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα κατά τις οποίες προσπελάσατε την Τοποθεσία Web. Παρακαλούμε, διαβάστε τη Δήλωσή μας για τα Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους μας χρήση των Cookie και τις δυνατότητες διαχείρισης των Cookie που διαθέτετε.

   Μπορείτε, επίσης, να προσπελάσετε τις Τοποθεσίες Web ή/και να εγγραφείτε με χρήση διαπιστευτηρίων σύνδεσης σε τρίτες τοποθεσίες web (όπως το Facebook). Για να προσαρμόζουμε τις Υπηρεσίες που Σας παρέχουμε και για να Σας παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις και εξατομικευμένη εμπειρία, ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που διαθέτουμε για Εσάς, ώστε να δημιουργήσουμε ένα προφίλ για Εσάς. Εάν είστε μέλος του Δικτύου Medscape, ενδέχεται να επιλέξουμε να συνδέσουμε αυτές τις πληροφορίες με τις πληροφορίες εγγραφής σας. Η εν λόγω επεξεργασία του προφίλ Σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να προσφέρουμε τις Υπηρεσίες που προορίζονται ειδικά για την ειδικότητα και τα ενδιαφέροντά σας (γνωστά ή συναγόμενα). Η εξατομίκευση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναχθεί ανάμεσα σε Εσάς και εμάς, σύμφωνα με την οποία προσφέρουμε τις Υπηρεσίες. Αναλύουμε ή συνάγουμε τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας βάσει διάφορων παραγόντων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι εξής:
   1. Το προφίλ Σας (πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή), σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται από τρίτες πηγές όπως η IQVIA, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων μας και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις που μας αφορούν,
   2. Την αλληλεπίδρασή Σας με τις Υπηρεσίες μας και το Δίκτυο Medscape, όπως για παράδειγμα:
    - το ιστορικό προβολών και αναζητήσεων,
    - την ώρα και τοποθεσία της προσπέλασης των Υπηρεσιών μας από Εσάς,
    - τη συσκευή που χρησιμοποιείτε,
    - τις απαντήσεις που δίνετε σε έρευνες μέτρησης και παιχνίδια γνώσεων,
   3. το περιεχόμενό μας που δημοσιεύετε, κοινοποιείτε ή προτείνετε, συμπεριλαμβανομένου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Άλλους χρήστες των Υπηρεσιών μας με παρόμοια ενδιαφέροντα και προτιμήσεις,
   4. την αλληλεπίδρασή Σας με άλλες τοποθεσίες web, συμπεριλαμβανομένου του Δικτύου Medscape, σύμφωνα με τη Δήλωσή μας για τα Cookie.

    Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των χρηστών σε διαφορετικές ομάδες ή σύνολα, με τη χρήση αλγόριθμων και μηχανικής μάθησης (machine-learning). Η εν λόγω ανάλυση συμβάλλει στον εντοπισμό συνδέσεων και μοτίβων διαφόρων συμπεριφορών και χαρακτηριστικών, προκειμένου να προτείνει ή να συστήσει σε Εσάς Υπηρεσίες που Σας αφορούν. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να Σας εμποδίσει να προσπελάσετε τις Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε Εσάς στις Τοποθεσίες Web και να περιηγηθείτε σε αυτές.

    Για παράδειγμα, σε έναν Χρήστη που έχει εγγραφεί ως ογκολόγος, αλλά για τον οποίο πιστεύουμε ότι ενδιαφέρεται για τον τομέα της καρδιολογίας ή συνεργάζεται στενά με αυτόν (συγκεκριμένα χάρη στη δραστηριότητά του στις Τοποθεσίες Web), ενδέχεται να προταθεί περιεχόμενο σχετικό με την καρδιολογία στις Τοποθεσίες Web, το οποίο ένας Χρήστης με διαφορετική ειδικότητα ή βασικά ενδιαφέροντα δεν θα έβλεπε. Παρομοίως, οι Χρήστες ενδέχεται να λαμβάνουν διαφορετικά email τα οποία θα περιλαμβάνουν διαφορετικό προτεινόμενο περιεχόμενο,
  2. Προκειμένου να βελτιώνουμε τις Τοποθεσίες Web και να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τα εργαλεία και την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών μας,
  3. Προκειμένου να Σας παρέχουμε, μέσω email, pop-in, διαφημιστικών πλαισίων (banner), βίντεο και διαφήμισης κάθε μορφής που αναφέρεται στην τοποθεσία web της IAB ή διαφήμισης κάθε άλλης μορφής υπάρχουσας ή άγνωστης κατά την Ημερομηνία («Μορφή»), ορισμένες ανακοινώσεις ή/και στοχευμένες διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (ή των θυγατρικών μας) και σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των τρίτων χορηγών μας (ο όρος «Sponsors» σημαίνει φαρμακευτικές εταιρείες, παρόχους ασφαλιστικών προγραμμάτων κ.λπ., που χορηγούν διαφημίσεις και άλλες εκστρατείες, όπως ιατρικό περιεχόμενο ή παιχνίδια γνώσεων, που ενδέχεται να σας παρέχουμε). Για παράδειγμα:
   1. ενδέχεται να Σας παρέχουμε διαφημίσεις βάσει περιεχομένου (contextual advertising) ή άλλο περιεχόμενο που θα βασίζεται στο περιεχόμενο της σελίδας web που επισκεφθήκατε κατά την περιήγησή Σας στις Τοποθεσίες Web μας,
   2. ενδέχεται να Σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία μας, που θα βασίζονται στην ειδικότητα και τα ενδιαφέροντά σας, όταν εγγραφείτε για να τα λαμβάνετε, ή να παρέχουμε στους Χορηγούς τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα, όταν εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία ή/και τις προσφορές τους, προκειμένου να τους διευκολύνουμε να σας παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες κατόπιν εγγραφής,
   3. ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των Τοποθεσιών Web, των Υπηρεσιών και του Δικτύου Medscape, μέσω χρήσης Cookie ή συντεταγμένων GPS, προκειμένου να Σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις μέσω email, διαφημιστικών πλαισίων/pop-in ή άλλης Μορφής όταν επισκέπτεστε:
    - τις Τοποθεσίες Web,
    - το Δίκτυο Medscape και επίσης
    - τοποθεσίες web ή εφαρμογές τρίτων που δεν περιλαμβάνουν σύνδεση προς τις δικές μας Τοποθεσίες Web. Η διαφήμιση στις εν λόγω τοποθεσίες web τρίτων ενδέχεται να περιλαμβάνει διαφημίσεις για την Univadis ή διαφημίσεις για τρίτους Χορηγούς.
    Ανατρέξτε στη Δήλωσή μας για τα Cookie για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookie και τις δυνατότητες διαχείρισής τους που διαθέτετε.
   4. ενδέχεται να Σας στείλουμε ή να Σας προτείνουμε email με εξατομικευμένα παιχνίδια γνώσεων, δημοσκοπήσεις και άλλες έρευνες μέτρησης ή ανακοινώσεις/διαφημίσεις, που θα βασίζονται στη συγκατάθεση που παραχωρήσατε στους Χορηγούς μας. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων των Χορηγών μας και η επεξεργασία των δεδομένων υπόκειται στη Δήλωση απορρήτου των Χορηγών.
  4. Προκειμένου να διενεργούμε τις έρευνες αγοράς στις οποίες δέχεστε να λαμβάνετε μέρος. Ενδέχεται να Σας καλέσουμε να λάβετε μέρος σε έρευνες αγοράς για εμάς και σε έρευνες αγοράς που διενεργούμε για λογαριασμό των Χορηγών μας. Οι εν λόγω έρευνες αγοράς ενδέχεται να διενεργηθούν από μία θυγατρική μας ή από τρίτο που θα ενεργεί για λογαριασμό μας. Οι εν λόγω έρευνες αγοράς ενδέχεται να υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες, για τους οποίους θα Σας ενημερώνουμε εγκαίρως σε κάθε περίπτωση. Για ορισμένες έρευνες, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα, για λόγους εκ νέου επικοινωνίας ή ολοκλήρωσης πληρωμής.
  5. Όταν δημοσιεύετε ένα σχόλιο σε έναν πίνακα συζήτησης ή άλλο δημόσιο φόρουμ, θα εμφανίζονται από προεπιλογή το όνομα χρήστη, η ειδικότητα και το πτυχίο σας στο φόρουμ, μαζί με το σχόλιό σας. Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται και επιπλέον πληροφορίες στο προφίλ σας για τα δημόσια φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προφίλ συζητήσεών σας.
  6. Εάν μας παραχωρήσετε πληροφορίες σχετικά με ένα ανεπιθύμητο συμβάν σε σχέση με ένα φαρμακευτικό προϊόν, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε τις εν λόγω πληροφορίες, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, στους κατασκευαστές, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αναφοράς τους στην ισχύουσα ρυθμιστική αρχή. Εάν δεν θέλετε αυτές οι πληροφορίες να αναφερθούν στον εκάστοτε κατασκευαστή και στην εκάστοτε ρυθμιστική αρχή, μην μας παρέχετε πληροφορίες για ανεπιθύμητα συμβάντα.
  7. Προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να τηρούμε ή για να ερευνούμε πιθανές παραβιάσεις που αφορούν τις Υπηρεσίες.
 3. Σε ποιο νομικό έρεισμα βασίζεται η Univadis για να χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Οι Υπηρεσίες και οι Τοποθεσίες Web της Univadis παρέχουν προσαρμοσμένο περιεχόμενο από πλείστες πηγές μέσω ενός περιβάλλοντος χρήστη. Προσφέρουμε μια δωρεάν πηγή προσαρμοσμένων πληροφοριών για επαγγελματίες της υγείας. Ως δωρεάν υπηρεσία, οι Τοποθεσίες Web της Univadis βασίζονται στις διαφημίσεις και σε έσοδα από συνεργασίες για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη του εξειδικευμένου επιστημονικού περιεχομένου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για εν ενεργεία ιατρούς, με σκοπό να συμβάλλει στη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. Η βελτιστοποίηση των διαφημίσεων, προκειμένου να Σας παρέχουμε τις πιο σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και μηνύματα, συνιστά, ως εκ τούτου, το σημαντικότερο στοιχείο που μας δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτούμε τη δημιουργία ιατρικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας και αποτελεί τον λόγο για πολλές από τις χρήσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφονται παρακάτω.
  Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη, σχετικά με τους ως άνω σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα ‎1 ανωτέρω, προκειμένου, αντιστοίχως:
  1. Να εκτελούμε τη σύμβαση που συνάχθηκε ανάμεσα στη Univadis και Εσάς, όσον αφορά τη χρήση των Τοποθεσιών Web και των Υπηρεσιών της Univadis. Η εκτέλεση της σύμβασης περιλαμβάνει το να γνωρίζουμε ποιοι είστε, ποια είναι η ειδικότητά σας, ποιες είναι οι προτιμήσεις και τα βασικά σας ενδιαφέροντα, προκειμένου να παρέχουμε χορηγούμενο περιεχόμενο βασισμένο στα ενδιαφέροντά σας και εξατομικευμένες διαφημιστικές ανακοινώσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί οι Υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να παρέχουν προτεινόμενο περιεχόμενο σε Εσάς. Το να γνωρίζουμε ποιοι είστε είναι επίσης σημαντικό, καθώς οι Υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.
  2. Να ανταποκρινόμαστε στα έννομα συμφέροντα της Univadis, βελτιώνοντας τις Υπηρεσίες της,
  3. Όσον αφορά:
   1. Ενημερωτικά δελτία, την αποστολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων μέσω email χρησιμοποιώντας συντεταγμένες GPS ή την κοινοποίηση αναλυτικών δεδομένων Χρήστη στους Χορηγούς, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα βάσει της συγκατάθεσης που παραχωρήσατε σε εμάς ή στους Χορηγούς μας, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή (ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να ενεργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων για τους Χορηγούς μας),
   2. Διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων στις Τοποθεσίες Web μας και σε τοποθεσίες web και εφαρμογές τρίτων, συμπεριλαμβανομένου στο πλαίσιο του Δικτύου Medscape, επεξεργαζόμαστε και συνδυάζουμε δεδομένα για να εμπλουτίσουμε το προφίλ Σας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στα έννομα συμφέροντά μας, βάσει του επιχειρηματικού μας μοντέλου προσφοράς δωρεάν και σχετικών Υπηρεσιών προς Εσάς. Μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση ορισμένων Cookie και στη συλλογή δεδομένων, χάρη στη λύση εξαίρεσης που Σας προσφέρουμε (ανατρέξτε στην ενότητα ‎13 παρακάτω, καθώς και στη δήλωσή μας για τα Cookie, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να μην αποδεχτείτε τα Cookie). Η χρήση εκ μέρους μας της νομικής βάσης έννομου συμφέροντος γίνεται με την επιφύλαξη πρόσθετων απαιτήσεων που αφορούν τα Cookie, οι οποίες ενδέχεται να απορρέουν από την Οδηγία 2002/58 ή από οποιαδήποτε μεταγενέστερη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  4. Να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα βάσει της συγκατάθεσής σας να λαμβάνετε μέρος στις έρευνες αγοράς και στην εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναχθεί ανάμεσα στη Univadis και Εσάς, στο πλαίσιο εν λόγω έρευνας αγοράς , και
  5. Να συμμορφωνόμαστε με κάθε νομικό περιορισμό που ισχύει για τη Univadis ή για να υπηρετούμε τα έννομα συμφέροντα της Univadis, βάσει της προστασίας των νόμιμων δικαιωμάτων της Univadis σε σχέση με τις Τοποθεσίες Web και άλλες Υπηρεσίες.
 4. Τι είδους δεδομένα θα συλλέγονται; Τα δεδομένα που θα συλλέγονται θα συμπεριλαμβάνουν το όνομα, την επαγγελματική διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail, τον(ους) αριθμό(ούς) τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τη διεύθυνση IP, τα αναγνωριστικά συσκευής (διεύθυνση MAC ή παρόμοια αναγνωριστικά), το επάγγελμα και την ειδικότητα, τα τραπεζικά στοιχεία και τη διεύθυνση τιμολόγησης, τις συντεταγμένες GPS σας και οποιαδήποτε και κάθε πληροφορία που υποβάλετε ή μεταδίδετε στις Τοποθεσίες Web ή στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών. Εάν είστε μέλος του Δικτύου Medscape, ενδέχεται να επιλέξουμε να συνδέσουμε αυτές τις πληροφορίες με τις πληροφορίες εγγραφής σας. Όπως αναφέρεται παραπάνω, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα σχετικά με Εσάς που παρέχονται από τρίτους, όπως η IQVIA. Αυτό θα συμβεί μόνον όταν ο τρίτος πάροχος δηλώσει ότι διαθέτει τη συγκατάθεσή σας να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας ή εάν βασίζεται σε άλλο νόμιμο έρεισμα για να το πράξει.
 5. Σε ποιον θα κοινοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;
  1. Όσον αφορά την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ορισμένα περιορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. αναγνωριστικά συσκευών, αναγνωριστικά Cookie) σε πλατφόρμες ανταλλαγής διαφημίσεων ή διαφημιστικές εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται την προβολή διαφημίσεων σε τοποθεσίες web και εφαρμογές τρίτων όπου ενδέχεται να δείτε διαφημίσεις. Επίσης, ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας, με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να μας προσφέρουν ασφάλεια, αποθήκευση, επαλήθευση, φιλοξενία και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης που σχετίζονται με τις Τοποθεσίες Web.
  2. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε θυγατρικές της WebMD ή της Aptus Health, προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες, στοχευμένες εκστρατείες και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο Δίκτυο Medscape, προβάλλοντας σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις.
  3. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε θυγατρικές της WebMD ή της Aptus Health, οι οποίες μπορεί (i) να διαθέτουν έννομο συμφέρον λήψης των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των Υπηρεσιών, βάσει, για παράδειγμα, σκοπών ανάπτυξης προϊόντων, βελτίωσης των Υπηρεσιών ή κανονιστικών σκοπών ή σκοπών συμμόρφωσης, ή (ii) να διενεργούν ελέγχους ποιότητας δεδομένων κατόπιν δικού μας αιτήματος ή να μας παρέχουν υπηρεσίες IT.
  4. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να δημιουργήσουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες και ανωνυμοποιημένα δεδομένα για τους Χρήστες των Υπηρεσιών μας, που ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στους Χορηγούς μας για αναλύσεις τάσεων αγοράς και για να τους παρέχουμε στοιχεία αποτελεσματικότητας των εκστρατειών των οποίων υπήρξαν χορηγοί (π.χ. ιατρικό παιχνίδι γνώσεων, δημοσκόπηση, πληροφορίες από ιδρύματα για ένα συγκεκριμένο ιατρικό θέμα, διαφημίσεις). Για παράδειγμα, ενδέχεται να παρέχουμε στους Χορηγούς μας το ποσοστό των Χρηστών με συγκεκριμένη ειδικότητα που έλαβαν μέρος σε ένα παιχνίδι γνώσεων του οποίου ήταν οι χορηγοί.

   Στον βαθμό που παραχωρήσατε σε εμάς ή στους Χορηγούς μας τη ρητή σας συγκατάθεση, ενδέχεται επίσης να παρέχουμε στους Χορηγούς μας τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα σε «επίπεδο Χρήστη» (π.χ. όνομα, ειδικότητα, προτιμήσεις και τα κλικ σας που οδηγούν σε περιεχόμενο), όταν εκτίθεστε σε διαφημίσεις μέσω των Υπηρεσιών μας ή όταν λαμβάνετε μέρος σε μια εκστρατεία (π.χ. όταν απαντάτε σε ένα ιατρικό παιχνίδι γνώσεων ή προσπελάζετε περιεχόμενο) η οποία χορηγείται από τον εκάστοτε Χορηγό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επιβεβαιώσουμε στους Χορηγούς μας εάν κάνατε κλικ σε μια διαφήμιση των προϊόντων τους ή εάν απαντήσατε σε ένα παιχνίδι γνώσεων του οποίου ήταν χορηγοί, εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων του Χορηγού. Ωστόσο, θα κοινοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες στους Χορηγούς μόνον εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή είστε ήδη εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων των Χορηγών.
  5. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε παρόχους διαρκούς ιατρικής εκπαίδευσης, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους περί αναφορών στους φορείς διαπίστευσης (π.χ. στο Συμβούλιο Διαπίστευσης για τη Διαρκή Ιατρική Εκπαίδευση - Accreditation Council for Continuing Medical Education – «ACCME») και, όπου απαιτείται, για τους εσωτερικούς σκοπούς τους διατήρησης αρχείων. Οι Χορηγοί ενδέχεται να λάβουν συγκεντρωτικά ή/και ανωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με δραστηριότητες διαρκούς εκπαίδευσης τις οποίες υποστηρίζουν, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων συμμετοχής και πορισμάτων.
  6. Εάν αποφασίσετε να λάβετε μέρος σε μια έρευνα αγοράς επί πληρωμή, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα στους Χορηγούς μας ή στις εταιρείες έρευνας αγοράς που ενεργούν για λογαριασμό τους, για σκοπούς διατήρησης αρχείων ή/και αναφορών για ρυθμιστικούς λόγους των Χορηγών. Εάν επιλέξετε να λάβετε μέρος σε χορηγούμενη έρευνα αγοράς η οποία διενεργείται από τρίτη εταιρεία έρευνας αγοράς, ενδέχεται να παρέχουμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα στην εν λόγω εταιρεία. Οι εταιρείες έρευνας αγοράς ενδέχεται να μας στείλουν λίστες με άτομα με τα οποία επιθυμούν να έρθουν σε επαφή μέσω συγκεκριμένων ερευνών και ενδέχεται να ενημερώσουμε τις εν λόγω εταιρείες ποια από τα εν λόγω άτομα είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της Univadis, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν αναλόγως τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν συμμετέχοντες στην έρευνά τους. Επίσης, ορισμένες από τις έρευνες αγοράς που καθίστανται διαθέσιμες σε Εσάς μέσω των Υπηρεσιών απαιτούν την άμεση επικοινωνία της εταιρείας έρευνας αγοράς μαζί σας για τη διενέργεια της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, θα Σας ενημερώσουμε, πριν από τη συμμετοχή σας σε τέτοιου είδους έρευνες αγοράς, σχετικά με την πρόθεσή μας να παρέχουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην εταιρεία έρευνας αγοράς που διενεργεί τις εν λόγω έρευνες, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε να μην λάβετε μέρος στην έρευνα. Δεν κοινοποιούμε τις απαντήσεις σας στους σχετικούς Χορηγούς με τρόπο που σας ταυτοποιεί.
  7. Σε περίπτωση που συνδεθείτε σε τοποθεσίες web τρίτων με τα διαπιστευτήρια εισόδου σας στη Univadis ή στο Δίκτυο Medscape, ενδέχεται να παρέχουμε τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα σε συντάκτες των εν λόγω τοποθεσιών web τρίτων (όπως το όνομα, την ειδικότητα, τη θέση απασχόλησης και τη διεύθυνση e-mail σας, αλλά όχι τα διαπιστευτήρια εισόδου σας στη Univadis). Προτού πραγματοποιήσετε είσοδο στις εν λόγω τοποθεσίες web τρίτων με τα διαπιστευτήρια εισόδου σας στη Univadis ή στο Δίκτυο Medscape, θα πρέπει να μελετήσετε την πολιτική απορρήτου της τοποθεσίας web τρίτων. Εάν η πολιτική απορρήτου των εν λόγω τοποθεσιών web τρίτων το επιτρέπει, ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους Σας της εν λόγω τοποθεσίας web τρίτων, τις οποίες στη συνέχεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.
  8. Η Univadis δύναται να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τους νόμιμους διαδόχους, για να διευκολύνει μια συγχώνευση, ενοποίηση, μεταβίβαση ελέγχου ή άλλη εταιρική αναδιοργάνωση στην οποία συμμετέχει η Univadis.
  9. Όπου απαιτείται από τον νόμο ή από δικαστικές αποφάσεις ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, θα κοινοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε κρατικές υπηρεσίες, ρυθμιστικές και αρμόδιες αρχές.
 6. Θα μεταφερθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο εξωτερικό; Στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών σε Εσάς, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταφέρονται στη WebMD ή στην Aptus Health στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε θυγατρική της Aptus Health που βρίσκεται στην Ινδία. Αυτό σημαίνει ότι, εάν βρίσκεστε στην Ε.Ε., τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μεταφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ινδία, χώρες οι οποίες δεν θεωρείται ότι διαθέτουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με την Ε.Ε. Ωστόσο, εφαρμόζουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις όπως περιγράφονται εφεξής, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας. Η WebMD και η Aptus Health συμμορφώνονται με τα νομικά πλαίσια Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής Ε.Ε.-Η.Π.Α. και Ελβετίας-Η.Π.Α., όπως ορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α., σε σχέση με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των όρων στην παρούσα πολιτική απορρήτου και τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας, θα υπερισχύουν οι αρχές της Ασπίδας Προστασίας. Για να προβάλετε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Aptus Health με τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας, επισκεφθείτε τις τοποθεσίες https://www.privacyshield.gov/ και https://aptushealth.com/privacy-shield. Για τυχόν παράπονα, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας με την Aptus Health, η Aptus Health έχει επιλέξει να συνεργαστεί με τον οργανισμό BBB EU PRIVACY SHIELD. Εάν το παράπονό σας δεν επιλυθεί μετά τη χρήση των μηχανισμών προσφυγής που περιγράφονται ανωτέρω, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να εγείρετε αξίωση δεσμευτικής διαιτησίας. Επίσης, έχουμε συνάψει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ή Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες με τις θυγατρικές μας που βρίσκονται εκτός Ε.Ε. Οι πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία η Aptus Health συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες και ανωνυμοποιημένα δεδομένα ή, εφόσον έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας σχετικά, τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στους Χορηγούς μας που βρίσκονται εκτός Ε.Ε. Οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνουν, επίσης, τις διαβιβάσεις σε χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν νόμους προστασίας των δεδομένων που θεωρούνται αντίστοιχοι εκείνων της Ε.Ε. Ωστόσο, διασφαλίζουμε ότι κάθε διαβίβαση δεδομένων συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (για παράδειγμα, με την εφαρμογή των απαραίτητων συμβατικών ρητρών). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω διαβιβάσεις και, όπου κρίνεται απαραίτητο, για αντίγραφα των ισχυουσών εγγυήσεων που εφαρμόζουμε, επικοινωνήστε στη διεύθυνση: privacy@univadis.com.
 7. Για πόσο διάστημα θα διατηρούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Η Univadis θα διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη για έως και ένα έτος μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού του Χρήστη, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα αρχειοθετούνται (συγκεκριμένα, για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύουσες περιόδους παραγραφής) ή θα ανωνυμοποιούνται πλήρως.
 8. Ποια είναι τα δικαιώματα των Χρηστών όσον αφορά τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα; Στον βαθμό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (πιο συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση), μπορείτε να ζητήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ή μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, διαγράψουμε, περιορίσουμε ή να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Για να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα ή εάν έχετε ερωτήσεις/σχόλια σχετικά με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και τη χρήση τους, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@univadis.com. Όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της εκ μέρους σας, αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στην παρακάτω διεύθυνση email: privacy@univadis.com. Όσον αφορά την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, ή η οποία βασίζεται σε έννομο συμφέρον, ενδέχεται να μην μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας για διακοπή της επεξεργασίας ή, εάν το πράξουμε, ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε πλέον να προσπελάζετε τις Υπηρεσίες ως μέλος της Univadis.
 9. Τι συμβαίνει εάν έχετε προβληματισμούς; Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων εάν έχετε προβληματισμούς σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μέσω των Τοποθεσιών Web ή των Υπηρεσιών ή στο πλαίσιο αυτών.
 10. Είμαι υποχρεωμένος να παρέχω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; Ορισμένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαιτούνται, εάν γίνετε μέλος της Univadis. Εάν δεν θέλετε να παρέχετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή μέρος αυτών), ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε τις Τοποθεσίες Web και τις Υπηρεσίες συνολικά ή μερικά.
 11. Λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις για Εσάς; Δεν λαμβάνουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις για εσάς, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν νομικά ζητήματα ή να σας επηρεάσουν σημαντικά με άλλον τρόπο.
 12. Οι εγγυήσεις και τα μέτρα ασφάλειάς μας. Εφαρμόζουμε τεχνολογίες και μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, ακατάλληλη χρήση, αλλοίωση, παράνομη ή τυχαία καταστροφή και τυχαία απώλεια.

  Οι εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνουν τη χρήση τειχών προστασίας (firewall), ασφαλών συνδέσεων στις τοποθεσίες web μας και, συχνά, τη χρήση πρωτοκόλλου Secured Socket Layer (SSL), για την κρυπτογράφηση σελίδων οι οποίες συλλέγουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης και η φυσική πρόσβαση στους διακομιστές μας απαιτεί εξατομικευμένη εξουσιοδότηση και έλεγχο ταυτότητας. Επιπλέον, απαιτούμε από όλους τους εργαζομένους μας και άλλους που έχουν πρόσβαση στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή σχετίζονται με αυτήν να διατηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα. Εκπαιδεύουμε συχνά τους εργαζομένους μας σε θέματα κατάλληλης χρήσης και χειρισμού των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας απαιτείται, επίσης, να εφαρμόζουν μέτρα ασφάλειας παρόμοια με τα δικά μας.

  Χρησιμοποιούμε μεθόδους ασφάλειας για να προσδιορίζουμε την ταυτότητα των εγγεγραμμένων χρηστών, προκειμένου να μπορούν να ισχύσουν τα κατάλληλα δικαιώματα και περιορισμοί στους εν λόγω χρήστες. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, χρησιμοποιούμε τόσο τις εισόδους όσο και τους κωδικούς πρόσβασης για να Σας ταυτοποιούμε. Είστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση της ασφάλειας των διαπιστευτηρίων εισόδου σας.

  Με τη χρήση των Υπηρεσιών ή την παροχή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί Σας ηλεκτρονικά σχετικά με ζητήματα ασφάλειας, απορρήτου και διαχείρισης που αφορούν τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Εάν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα στη διεύθυνση privacy@univadis.com.
 13. Πίνακας Εργαλείων Απορρήτου. Ενδέχεται να μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για Εσάς, καθώς και να αρνηθείτε την κοινοποίηση των πληροφοριών σας προσωπικού χαρακτήρα «σε επίπεδο Χρήστη» στους Χορηγούς μας, από τις ρυθμίσεις του προφίλ σας.

Τελευταία ενημέρωση: 1η Ιανουαρίου 2020