Όροι χρήσης

Όροι χρήσης


Όροι χρήσης

Η Univadis είναι μέρος του Δικτύου Medscape και τη λειτουργία της διαχειρίζεται η Aptus Health International, Inc. Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι») ισχύουν για τη χρήση εκ μέρους σας των τοποθεσιών web, των εφαρμογών για φορητές συσκευές και άλλων πόρων που παρέχονται από τη WebMD LLC και τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένης της Aptus Health International, Inc. (που αναφέρονται συλλογικά ως «WebMD», «εμάς», «εμείς» και «μας»), που προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες της υγείας και στα οποία αναφερόμαστε ως το «Δίκτυο Medscape», συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων πληροφοριών και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών του Δικτύου Medscape, όπως ιατρικά νέα, περιεχόμενο παραπομπών, κλινικά εργαλεία, εφαρμογές, χορηγούμενα προγράμματα, διαφημίσεις, επικοινωνία μέσω email, διαρκής ιατρική εκπαίδευση, ευκαιρίες έρευνας αγοράς και φόρουμ συζητήσεων (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»). Θα έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να προβάλλετε την πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων Όρων, κάνοντας κλικ στη σύνδεση για τους Όρους Χρήσης στο κάτω μέρος κάθε σελίδας που ανήκει στο Δίκτυο Medscape. Έχετε υπόψιν ότι οι παρόντες Όροι δεν ισχύουν για περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες μας που εμφανίζουν σύνδεση για διαφορετικούς όρους χρήσης. Σε περίπτωση που επεκτείνουμε το Δίκτυο Medscape μέσω απόκτησης άλλης εταιρείας ή/και περιουσιακών στοιχείων της, η εν λόγω εταιρεία ενδέχεται να διαχειρίζεται τη λειτουργία των περιουσιακών στοιχείων της βάσει των δικών της όρων χρήσης, οι οποίοι θα είναι προσπελάσιμοι μέσω σύνδεσης στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, έως ότου ενσωματώσουμε τις πρακτικές της στις δικές μας, οπότε και θα προβάλλεται σύνδεση προς τους παρόντες Όρους στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, είτε είστε εγγεγραμμένο μέλος του Δικτύου Medscape είτε όχι. Οι παρόντες Όροι διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και δημιουργούν μια δεσμευτική νομική συμφωνία, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναντίον σας σε περίπτωση παραβίασης. Εάν δεν αποδέχεστε όλους τους παρόντες Όρους Χρήσης, μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες!

Δημιουργία Λογαριασμού

Πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό εγγραφής στο Δίκτυο Medscape για να προσπελάσετε όλες τις Υπηρεσίες. Η εγγραφή απαιτεί την παροχή του ονόματος, της διεύθυνσης email, του επαγγέλματος και της ειδικότητάς σας, καθώς και άλλων πληροφοριών που προσδιορίζονται στη φόρμα εγγραφής («Πληροφορίες Εγγραφής»), καθώς και την επιλογή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που θα σχετίζονται με τον λογαριασμό σας. Δηλώνετε ότι οι Πληροφορίες Εγγραφής σας είναι αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις, καθώς και ότι θα ενημερώνετε εγκαίρως τις Πληροφορίες Εγγραφής όπως απαιτείται, προκειμένου να παραμένουν αληθείς, ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις. Ενδέχεται να επιχειρήσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των Πληροφοριών Εγγραφής που έχετε παραχωρήσει και να τις ενημερώσουμε, όπως απαιτείται. Η ευθύνη διατήρησης της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του ονόματος χρήστη και του κωδικού χρήστη του λογαριασμού σας Medscape είναι αποκλειστικά δική σας και δεν πρέπει να επιτρέψετε σε άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασής σας για να προσπελάσει τις Υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας. Εάν πιστεύετε ότι η ασφάλεια των πληροφοριών του λογαριασμού σας έχει διακυβευτεί, θα πρέπει να αλλάξετε αμέσως το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, μέσω της λειτουργίας ρυθμίσεων λογαριασμού, ή να μας ενημερώσετε προκειμένου να σας βοηθήσουμε. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του λογαριασμού σας ή χρήση αυτών.

Χρήση των Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες προορίζονται για ιατρούς και άλλους επαγγελματίες της υγείας. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και τη δυνατότητα να αποδέχεστε και να τηρείτε τους παρόντες Όρους και ότι δεν σας έχει απαγορευτεί να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή μέρος αυτών.

Οι πληροφορίες και τα εργαλεία που καθιστούμε διαθέσιμα μέσω των Υπηρεσιών παρέχονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Ενώ ελπίζουμε ως επαγγελματίες της υγείας να θεωρήσετε χρήσιμες τις Υπηρεσίες, δεν προορίζονται σε καμία περίπτωση για χρήση ως υπηρεσία ή πλατφόρμα διάγνωσης, για να παρέχουν βέβαια συμπεράσματα στο πλαίσιο μιας διάγνωσης, για να προτείνουν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια συγκεκριμένη θεραπεία ή για να αντικαταστήσουν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο την κλινική εκτίμηση ενός εξειδικευμένου επαγγελματία της υγείας. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με την πρόθεση να δημιουργήσετε οποιουδήποτε είδους σχέση ιατρού/ασθενούς, για παράδειγμα για να παρέχετε διαγνώσεις ή θεραπείες σε χρήστες. Η ευθύνη για την αξιολόγηση των πληροφοριών που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες είναι αποκλειστικά δική σας, όπως και για την εκ μέρους σας χρήση ή κατάχρηση των εν λόγω πληροφοριών σε σχέση με τις αποφάσεις σας περί θεραπειών ή άλλων ζητημάτων. Συμφωνείτε ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με κάθε νόμο και πρότυπο επαγγελματικής πρακτικής που ισχύουν για εσάς και την άσκηση της ιατρικής ή άλλου σχετικού επαγγέλματος της υγείας.

Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αναφέρεται στην παρούσα, ενδέχεται να υπόκειστε σε ορισμένες υποχρεώσεις και ευθύνες που σχετίζονται με τη δικαιοδοσία στην οποία ασκείτε την ιατρική ή άλλο επάγγελμα της υγείας. Δεν πραγματοποιούμε καμία δήλωση ούτε παρέχουμε εγγύηση όσον αφορά τη νομική συμμόρφωση των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου Medscape και η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας σας είναι αποκλειστικά δική σας, όσον αφορά την εκ μέρους σας χρήση και κατάχρηση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου Medscape. Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα στο Δίκτυο Medscape, τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο Medscape σε οποιοδήποτε άτομο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία επιθυμούμε.

Εάν είστε καταναλωτής που επιλέγει να προσπελάζει τις πληροφορίες επαγγελματικού επιπέδου που καθίστανται διαθέσιμες μέσω των Υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις εν λόγω πληροφορίες ως επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ως υποκατάστατο οποιασδήποτε σχέσης με τον ιατρό σας ή άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία της υγείας. Για προβληματισμούς ιατρικής φύσης, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί φαρμακευτικών ή άλλων αγωγών, οι καταναλωτές θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται τον ιατρό τους ή, σε σοβαρές περιπτώσεις, να ζητούν άμεσα βοήθεια από ιατρικό προσωπικό εξειδικευμένο σε επείγοντα περιστατικά.

Υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, σας παρέχεται περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των Υπηρεσιών και προβολής των πληροφοριών και του υλικού που καθίστανται διαθέσιμα μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Χρήστη, όπως ορίζεται παρακάτω, («Περιεχόμενο Medscape») αποκλειστικά για την προσωπική και επαγγελματική σας χρήση. Δεν θα χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, προσαρμόσετε, τροποποιήσετε, ετοιμάσετε παράγωγα έργα βασισμένα σε, διανείμετε, αδειοδοτήσετε τη χρήση, πωλήσετε, μεταβιβάσετε, προβάλετε δημόσια, εκτελέσετε δημόσια, διαβιβάσετε, κάνετε streaming, μεταδώσετε ή εκμεταλλευτείτε με άλλον τρόπο τις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο Medscape ή τα περιουσιακά στοιχεία του Δικτύου Medscape, παρά μόνον όπως επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Όρους. Η άσκηση όλων των δικαιωμάτων που δεν παραχωρούνται ρητά στην παρούσα επιφυλάσσεται από εμάς και τους αντίστοιχους δικαιοπαρόχους μας, κατά περίπτωση.

Το Δίκτυο Medscape ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις προς τοποθεσίες web τρίτων ή πόρους οι οποίοι δεν είναι μέρος του Δικτύου Medscape. Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για τις εν λόγω τοποθεσίες web και τους εν λόγω πόρους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διαθεσιμότητάς τους ή του περιεχομένου και των πληροφοριών που παρέχουν. Η συμπερίληψη στο Δίκτυο Medscape πόρων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων προς τις τοποθεσίες web τρίτων, δεν συνεπάγεται την εκ μέρους μας έγκριση των εν λόγω πόρων.

Συμφωνείτε ότι δεν θα εμπλακείτε σε καμία από της παρακάτω ενέργειες στο πλαίσιο της εκ μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών:

 1. Πλαστογράφηση κεφαλίδων ή άλλη παραποίηση αναγνωριστικών, με σκοπό να αποκρύψετε την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου διαβιβάζεται μέσω των Υπηρεσιών,
 2. Χρήση, προβολή, δημιουργία πιστών αντιγράφων (mirror) ή δημιουργία πλαισίων (frame) Τοποθεσίας Medscape ή Εφαρμογής Medscape, ή οποιουδήποτε στοιχείου αυτών, ή του εμπορικού σήματος, του λογότυπου ή άλλων αποκλειστικών πληροφοριών της WebMD ή της Medscape, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της WebMD ή της Medscape, κατά περίπτωση,
 3. Αφαίρεση οποιασδήποτε δήλωσης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλης δήλωσης αποκλειστικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο Δίκτυο Medscape, συμπεριλαμβανομένων της WebMD ή της Medscape και οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου δικαιοπαρόχου τους,
 4. Καταπάτηση ή χρήση οποιασδήποτε επωνυμίας μας, λογότυπου, εμπορικού σήματος ή άλλου αποκλειστικού σήματος με οποιαδήποτε εμπορική ονομασία, email, URL ή άλλο περιεχόμενο, εκτός εάν εγκριθεί ρητά γραπτώς από τη WebMD ή τη Medscape, κατά περίπτωση,
 5. Απόπειρα παράκαμψης οποιουδήποτε τεχνολογικού μέτρου προστασίας που αφορά τις Υπηρεσίες,
 6. Απόπειρα προσπέλασης ή αναζήτησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του Δικτύου Medscape ή οποιουδήποτε περιεχομένου περιλαμβάνεται σε αυτό με τη χρήση οποιασδήποτε μηχανής, λογισμικού, εργαλείου, παράγοντα, συσκευής ή μηχανισμού (συμπεριλαμβανομένων των script, bot, spider, scraper, crawler, εργαλείων εξόρυξης δεδομένων ή άλλων παρόμοιων εργαλείων), εκτός από το λογισμικό που είναι γενικά διαθέσιμο μέσω των προγραμμάτων περιήγησης web,
 7. Δημοσίευση, αποστολή, διαβίβαση ή διανομή με άλλον τρόπο αλυσιδωτών επιστολών (chain letter), επιχειρηματικών μοντέλων τύπου «πυραμίδας», διαφημίσεων ή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam),
 8. Πλαστοπροσωπία ή ψευδή δήλωση της σχέσης σας με άλλο άτομο ή οντότητα,
 9. Συγκομιδή ή συλλογή με άλλον τρόπο πληροφοριών σχετικά με άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων email,
 10. Παρεμπόδιση ή διακοπή της λειτουργίας οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες ή των σχετικών συστημάτων υπολογιστών ή τεχνικής παροχής,
 11. Παρεμπόδιση, ή απόπειρα παρεμπόδισης, της πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μέσω της αποστολής ιού, της υπερφόρτωσης, υπερχείλισης, αποστολής ανεπιθύμητου περιεχομένου ή μαζικής αποστολής email σε Τοποθεσία Medscape ή Εφαρμογή Medscape,
 12. Μη τήρηση του απορρήτου άλλου χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει την αποκάλυψη του κωδικού χρήστη, του τηλεφώνου, της διεύθυνσης, του αναγνωριστικού ή της διεύθυνσης εφαρμογής αποστολής άμεσων μηνυμάτων άλλου χρήστη ή άλλης πληροφορίας που δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης του προσώπου, ή
 13. Χρήση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του Δικτύου Medscape, των Υπηρεσιών ή άλλου Περιεχομένου Medscape με οποιονδήποτε τρόπο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Διατηρούμε τη δυνατότητα (αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι) να πράξουμε οποιοδήποτε ή όλα από τα παρακάτω χωρίς ενημέρωση:

 1. Να καταγράψουμε ή να διενεργήσουμε προκαταρκτικό έλεγχο σε υποβολές Περιεχομένου Χρήστη σε δημόσιους χώρους του Δικτύου Medscape,
 2. Να ερευνήσουμε την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών όπως κρίνουμε κατάλληλο, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, με κυβερνητικά αιτήματα ή νομικές διαδικασίες,
 3. Να αφαιρέσουμε Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο πιστεύουμε ότι δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης,
 4. Να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στο Δίκτυο Medscape εφόσον κρίνουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, και
 5. Να επεξεργαζόμαστε το Περιεχόμενο Medscape.

Πληροφορίες που Καθιστάτε Διαθέσιμες μέσω των Υπηρεσιών

Ορισμένες Υπηρεσίες δίνουν στους Χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλουν περιεχόμενο, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, αριθμούς, γραφήματα, γραφικά, εκθέσεις, δεδομένα και ήχο («Περιεχόμενο Χρήστη»). Στο Περιεχόμενο Χρήστη δεν περιλαμβάνονται οι Πληροφορίες Εγγραφής. Όταν υποβάλετε Περιεχόμενο Χρήστη μέσω των Υπηρεσιών, μας παρέχετε αυτόματα απεριόριστη, μη αποκλειστική, παγκόσμια, ατελώς διαθέσιμη, πλήρως εξοφλημένη, μεταβιβάσιμη άδεια με δυνατότητα υπεκχώρησης (σε πολλαπλές βαθμίδες) να διανέμουμε, διαδίδουμε, αντιγράφουμε, φιλοξενούμε, προβάλουμε και εκτελούμε δημόσια, αντλούμε αποσπάσματα, ευρετηριάζουμε, τοποθετούμε ετικέτα, τροποποιούμε, προσαρμόζουμε, πωλούμε, δημιουργούμε παράγωγα έργα από και χρησιμοποιούμε και εκμεταλλευόμαστε με άλλον τρόπο το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη σε οποιοδήποτε μέσο, με οποιαδήποτε μορφή ή μορφοποίηση που είναι γνωστά επί του παρόντος ή θα αναπτυχθούν εφεξής, τόσο εντός όσο και εκτός του Δικτύου Medscape, για οποιονδήποτε σκοπό συνάδει με την Πολιτική Απορρήτου της Medscape. Συμφωνείτε ότι την ευθύνη για κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλετε μέσω των Υπηρεσιών φέρετε αποκλειστικά εσείς. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είτε είστε ο μοναδικός και αποκλειστικός ιδιοκτήτης όλου του Περιεχομένου Χρήστη είτε ότι κατέχετε όλα τα δικαιώματα, τις άδειες, τις συγκαταθέσεις και τις εκδόσεις που απαιτούνται για να μας παρέχετε τα δικαιώματα για το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη, όπως περιγράφονται αναλυτικά στους παρόντες Όρους.

Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που καθιστάτε διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όσων αφορούν το απόρρητο, καθώς και με όλες τις βέλτιστες κλινικές και δεοντολογικές πρακτικές. Προτού υποβάλετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη στις Υπηρεσίες, πρέπει να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πληροφορία ταυτοποιεί κάποιο άτομο ή θα μπορούσε εύλογα να επιτρέψει την ταυτοποίηση ενός ατόμου, π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τον ασφαλιστικό αριθμό ή άλλους μοναδικούς αριθμούς ταυτοποίησης, βιομετρικά αναγνωριστικά, φωτογραφίες προσώπου, φωτογραφίες διακριτικών γνωρισμάτων όπως τατουάζ ή ουλών. Θα φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν αξιώσεις που θα εγερθούν από την εκ μέρους σας μη ανωνυμοποίηση του Περιεχομένου Χρήστη που υποβάλετε μέσω των Υπηρεσιών.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να καθιστάτε διαθέσιμο Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο:

 1. δεν έχετε το δικαίωμα να καταστήσετε διαθέσιμο σύμφωνα με οποιαδήποτε συμβατική συμφωνία ή συμφωνία θεματοφυλακής ή με οποιονδήποτε νόμο,
 2. καταπατά, οικειοποιείται ή παραβιάζει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ηθικά δικαίωματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή δικαιώματα δημοσίευσης ή απορρήτου,
 3. έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του Νόμου για τη Δυνατότητα Μεταφοράς Ασφάλισης Υγείας και την Ανάληψη Ευθύνης (Health Insurance Portability and Accountability Act – «HIPAA») ή άλλων ισχυόντων νόμων περί απορρήτου,
 4. είναι παράνομο, επιβλαβές, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, επιθετικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή δυσάρεστο για οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα,
 5. προωθεί τις διακρίσεις, τη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό, το μίσος, την παρενόχληση ή την πρόκληση βλάβης σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα,
 6. προωθεί τις παράνομες δραστηριότητες,
 7. είναι δόλιο, ψευδές, παραπλανητικό ή απατηλό,
 8. συνιστά διαφήμιση ή άγρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
 9. περιλαμβάνει ιούς ή άλλον επιβλαβή κώδικα υπολογιστή, με σκοπό να διακόψει, να καταστρέψει ή να περιορίσει τη χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Αποκλειστικά Δικαιώματα

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Δίκτυο Medscape και κάθε λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με το Δίκτυο Medscape («Λογισμικό») περιλαμβάνει αποκλειστικές και εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Περαιτέρω, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο Medscape προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα αποκλειστικά δικαιώματα και νόμους. Με την εξαίρεση όσων επιτρέπονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία ή σύμφωνα με τη δική μας εξουσιοδότηση ή του εκάστοτε δικαιοπαρόχου, συμφωνείτε να μην τροποποιείτε, ενοικιάζετε, εκμισθώνετε, δανείζετε, πωλείτε, διανέμετε, διαδίδετε, μεταδίδετε, εκτελείτε δημόσια, δημιουργείτε παράγωγα έργα ή αντλείτε πληροφορίες μέσω «scraping» για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς από το Δίκτυο Medscape, το Περιεχόμενο Medscape ή το Λογισμικό, συνολικά ή μερικά. Τυχόν χρήση του Δικτύου Medscape ή των Υπηρεσιών η οποία δεν επιτρέπεται ρητά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων και ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δικά μας και τρίτων.

Μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών διαδικτυακά, να κάνετε λήψη μεμονωμένων άρθρων στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας για να τα διαβάσετε αργότερα ή να εκτυπώνετε αντίγραφο άρθρου για προσωπική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε οποιαδήποτε δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων από το υλικό μας. Συμφωνείτε να μην προσπελάζετε τις Υπηρεσίες με οποιοδήποτε μέσο εκτός από το περιβάλλον χρήστη που παρέχουμε εμείς προς χρήση για πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου της Univadis παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, χρήση και κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες των Υπηρεσιών. Με την προσπέλαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

Συναλλαγές με Τρίτους

Η αλληλογραφία σας ή οι επιχειρηματικές συναλλαγές σας με διαφημιστές ή άλλους τρίτους, ή η συμμετοχή σας σε προωθήσεις αυτών, που βρίσκονται στις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων για αγαθά και υπηρεσίες και παράδοση αυτών, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και τον εκάστοτε τρίτο. Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε υπόλογοι για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους προκληθεί ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας συναλλαγής ή ως αποτέλεσμα της γνωριμίας με τους εν λόγω τρίτους μέσω των Υπηρεσιών.

Νομοθεσία που Διέπει την παρούσα Σύμβαση

Ελέγχουμε εκείνα τα στοιχεία των Υπηρεσιών που καθίστανται διαθέσιμα μέσω των αντίστοιχων τοποθεσιών web μας από τα γραφεία μας στην πολιτεία της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με την προσπέλαση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι οι διατάξεις και οι νόμοι της πολιτείας της Νέας Υόρκης, χωρίς αναφορά στις αρχές επιλογής δικαίου, θα ισχύουν για κάθε ζήτημα που αφορά τη χρήση των Υπηρεσιών.

Καταγγελία και Τροποποίηση

Συμφωνείτε ότι μπορούμε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, τις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών) ή να καταργήσουμε τον λογαριασμό σας και να αφαιρέσουμε όλο το Περιεχόμενο Χρήστη που έχετε καταστήσει διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών, με ή χωρίς ενημέρωση, για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους (οι οποίοι αναφέρονται απλώς ενδεικτικά): (α) παραβιάσεις ή παραβάσεις των παρόντων Όρων ή άλλων ενσωματωμένων σε αυτούς συμβάσεων ή κατευθυντήριων οδηγιών, (β) αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου ή κρατικές υπηρεσίες, (γ) δικό σας αίτημα, (δ) διακοπή ή σημαντική τροποποίηση των Υπηρεσιών (η οποιουδήποτε μέρους αυτών), (ε) ζητήματα και προβλήματα ασφάλειας ή τεχνικής φύσης, (στ) παρατεταμένες περιόδους αδράνειας ή/και (ζ) τη συμμετοχή σας σε δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες. Συμφωνείτε ότι κάθε καταγγελία για σπουδαίο λόγο θα πραγματοποιείται κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο για τη διακοπή του λογαριασμού σας ή της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MEDSCAPE, ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ MEDSCAPE ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΗ ΚΑΤΟΧΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ Ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MEDSCAPE, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ MEDSCAPE ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΔΙΑΚΟΠΑ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MEDSCAPE. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MEDSCAPE ΟΥΤΕ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΥΜΕ Ή ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ, ΙΑΤΡΟΥΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΑΠΟΨΕΙΣ.

Ευθύνη

Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη εμείς ή οι αντίστοιχοι διευθυντές, τα στελέχη, οι εργαζόμενοι, οι ανάδοχοι, οι εντολοδόχοι, οι χορηγοί, οι δικαιοπάροχοί μας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα συμμετέχει στη δημιουργία, την ανάπτυξη και την παροχή του Δικτύου Medscape, των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου Medscape για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, θετικών ή αποθετικών ζημιών, σωματικής βλάβης/αδικαιολόγητου θανάτου, απώλειας κερδών ή ζημιών που προέκυψαν λόγω απώλειας δεδομένων ή διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων) οι οποίες απορρέουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους ή από τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του Δικτύου Medscape, των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου Medscape ή από οποιαδήποτε επικοινωνία ή αλληλεπίδραση με άλλα άτομα με τα οποία επικοινωνείτε ή αλληλεπιδράτε ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών, είτε βασίζονται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία είτε σε οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, και ανεξάρτητα από το εάν εμείς, οι δικαιοπάροχοι, οι προμηθευτές μας ή οποιοσδήποτε άλλος τρίτος αναφέρεται εντός των Υπηρεσιών έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης των εν λόγω ζημιών. Εμείς, οι δικαιοπάροχοι, οι προμηθευτές ή τυχόν τρίτοι που αναφέρονται εντός των Υπηρεσιών δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν σωματική βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, που προκλήθηκε από την εκ μέρους σας χρήση ή κατάχρηση των Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών. Τυχόν αξιώσεις που θα εγερθούν σε σχέση με την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών πρέπει να εγερθούν εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που συνέβη το γεγονός, για το οποίο εγείρεται η εν λόγω αξίωση. Τα ένδικα μέσα που ισχύουν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους είναι αποκλειστικά και περιορίζονται σε όσα αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους. Οι περιορισμοί ευθύνης όσον αφορά τις ζημίες που ορίζονται ανωτέρω αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της βάσης της μεταξύ μας συμφωνίας.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε κάθε έναν από εμάς και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, εργαζομένους, εντολοδόχους, δικαιοπαρόχους και προμηθευτές, από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, αγωγών ή απαιτήσεων, ευθυνών και διακανονισμών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρου ή λογιστή, που απορρέουν από, ή φέρονται ότι απορρέουν από, την πρόσβασή σας στο Δίκτυο Medscape, τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο Medscape ή την εκ μέρους σας χρήση αυτών ή την παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Όρων.

Ενημέρωση και Διαδικασίες Διαγραφής και Υπεύθυνος Πνευματικών Δικαιωμάτων

Εάν θεωρείτε καλή τη πίστει ότι τυχόν υλικό εντός του Δικτύου Medscape παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε την αφαίρεση του εν λόγω υλικού (ή την πρόσβαση σε αυτό), επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο πνευματικών δικαιωμάτων της εταιρείας μας (που προσδιορίζεται παρακάτω) και παρέχοντας τις εξής πληροφορίες:

 1. Προσδιορισμό του έργου που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα τα οποία πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν. Περιγράψτε το έργο και, όπου είναι δυνατόν, συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο ή την τοποθεσία (π.χ. URL) μιας εξουσιοδοτημένης έκδοσης του έργου.
 2. Προσδιορισμό του υλικού που πιστεύετε ότι παραβιάζει τα δικαιώματα και της τοποθεσίας του. Περιγράψτε το υλικό και παραχωρήστε μας το URL του ή άλλη συναφή πληροφορία, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε το υλικό.
 3. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και (εάν υπάρχει) τη διεύθυνση e-mail σας.
 4. Μία δήλωση ότι θεωρείτε καλή τη πίστει ότι η χρήση του υλικού για το οποίο υποβάλετε παράπονο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εντολοδόχο του ή τον νόμο.
 5. Μία δήλωση ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ακριβείς και στην οποία θα υποδεικνύετε ότι, «επί ποινή ψευδορκίας», είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργήσετε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 6. Μια υπογραφή ή ηλεκτρονική αντίστοιχη ένδειξη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.


Η διεύθυνση του υπευθύνου της εταιρείας μας για ζητήματα που αφορούν πνευματικά δικαιώματα στην παρούσα τοποθεσία web είναι η εξής:

WebMD LLC
Attn: Designated Copyright Agent
1201 Peachtree Street, NE
400 Colony Square, Suite 2100
Atlanta, Georgia 30361
copyright@webmd.net
Ή μπορείτε να καλέσετε στο: 866-788-3097

Τυχόν δήλωση από κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του, η οποία δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται ανωτέρω, δεν θα θεωρείται επαρκής ούτε θα θεωρείται ότι μας προσφέρει πραγματική ενημέρωση σχετικά με γεγονότα ή περιστάσεις που καταδεικνύουν υλικό ή ενέργειες παραβίασης. Μπορούμε να καταργήσουμε τον λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη αποφασίσουμε ότι προβαίνει σε επανειλημμένες παραβιάσεις.

Τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιούμε, να διακόπτουμε ή να καταργούμε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο Medscape ή τους παρόντες Όρους, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν τροποποιήσουμε σημαντικά τους παρόντες Όρους, θα δημοσιεύσουμε ειδοποίηση για την εν λόγω τροποποίηση στο Δίκτυο Medscape. Εάν συνεχίσετε να προσπελάζετε ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες αφότου τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους Όρους. Εάν δεν αποδεχτείτε τους τροποποιημένους Όρους, συμφωνείτε να διακόψετε άμεσα τη χρήση του Δικτύου Medscape και των Υπηρεσιών.

Πλήρης Σύμβαση

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που κάτι διαφορετικό αναφέρεται ρητά σε συγκεκριμένη «νομική δήλωση» στην τοποθεσία web, οι παρόντες Όροι (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου του Δικτύου Medscape) συνιστούν την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς, τη WebMD και τη Medscape που αφορά την εκ μέρους σας χρήση (και προηγούμενη χρήση) του Δικτύου Medscape και των σχετικών Υπηρεσιών και του Περιεχομένου Medscape.

Οι παρόντες Όροι συνιστούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία και σύμβαση ανάμεσα στη WebMD, τη Medscape και εσάς που αφορά το Δίκτυο Medscape και τις Υπηρεσίες και οι παρόντες Όροι υπερισχύουν και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε και όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές, ανάμεσα στη WebMD, τη Medscape και εσάς που αφορούν το Δίκτυο Medscape και τις Υπηρεσίες.

Εκχώρηση

Δεν μπορείτε να εκχωρείτε ή να μεταβιβάζετε τους παρόντες Όρους, δυνάμει νόμου ή με άλλον τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Τυχόν απόπειρα εκ μέρους σας να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε τους παρόντες Όρους χωρίς την εν λόγω συγκατάθεση θα είναι άκυρη και χωρίς έννομα αποτελέσματα. Μπορούμε να εκχωρούμε ή να μεταβιβάζουμε τους παρόντες Όρους κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς περιορισμούς. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, οι παρόντες Όροι θα είναι δεσμευτικοί και θα αποβαίνουν προς όφελος των συμβαλλομένων, καθώς και των καθολικών και επιτρεπομένων ειδικών διαδόχων τους. Επιπλέον, οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που περιγράφονται στους παρόντες Όρους.

Ειδοποιήσεις

Τυχόν ειδοποιήσεις ή άλλες ανακοινώσεις που επιτρέπονται ή απαιτούνται από την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τις σημαντικές τροποποιήσεις των παρόντων Όρων, θα γίνονται γραπτώς και θα παραδίδονται: (i) από εμάς μέσω email (σε κάθε περίπτωση στη διεύθυνση email που περιλαμβάνεται στις Πληροφορίες Εγγραφής σας) ή (ii) με δημοσίευση εντός του Δικτύου Medscape. Για τις ειδοποιήσεις που παραδίδονται μέσω e-mail, ημερομηνία παραλαβής θα θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάστηκε η εν λόγω ειδοποίηση.

Μη απαλλαγή

Η μη επιβολή εκ μέρους μας οποιουδήποτε δικαιώματος ή οποιαδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων δεν θα συνιστά απαλλαγή από μελλοντική επιβολή του εν λόγω δικαιώματος ή της εν λόγω διάταξης. Με εξαίρεση όσα διατυπώνονται ρητά στους παρόντες Όρους, η άσκηση από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο των ένδικων μέσων που βρίσκονται στη διάθεσή του δυνάμει των παρόντων Όρων θα γίνεται με την επιφύλαξη των άλλων ένδικων μέσων που βρίσκονται τη διάθεσή του δυνάμει των παρόντων Όρων ή άλλως.

Διατήρηση ισχύος

Όλες οι διατάξεις των παρόντων Όρων θα διατηρήσουν την Ισχύ τους και μετά την κατάργηση του λογαριασμού σας στο Δίκτυο Medscape, εκτός από την άδειά σας να προσπελάζετε και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο Medscape.

Contact Us

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες ή τους παρόντες Όρους ή εάν επιθυμείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση contactus@aptushealth.com. Υποβάλλοντας σχόλια και προτάσεις, παραχωρείτε μη αποκλειστική, απεριόριστη, αμετάκλητη και ατελώς διαθέσιμη άδεια για κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδεχομένως διαθέτετε όσον αφορά τα σχόλια ή τις προτάσεις σας προς εμάς να τα χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες.

Τελευταία ενημέρωση: 1η Ιανουαρίου 2020